jueves, 20 de febrero de 2020

RECUPERACIÓN DE SABERES

🌻RECUPERACIÓN DE SABERES🌻
Imos levar a cabo en pueblos do Concello de Laza, entre o 2 de marzo e o 16 de abril, unha actividade na que aldeas que se atopan en risco de exclusión territorial poidan participar en unha actividade na que se promoverán os encontros interxeracionais, os coñecementos sobre os cultivos, sobre as variedades vexetais...
Operación financiada pola unión europea. Extratexia de inclusión social de galicia (2014-2020)
Programa operativo FSE galicia 2014-2020
O seu fin é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.

FORMACIÓN NO IDIOMA DE ACOLLIDA

🖇🖇FORMACIÓN NO IDIOMA DE ACOLLIDA🖇🖇
Esta formación vai dirixida aquelas persoas que nos sexan derivadas dende o equipo de Inclusión Sociolaboral e dos Servizos Sociais da Comarca de Verín. Con ela espérase favorecer a formación teórico-práctica do galego e o español.
Esta actividade está financiada pola unión europea de inclusión social de galicia (2014-2020)
Programa operativo FSE galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro.

ALFABETIZACIÓN DIXITAL I :)

💻💻Alfabetización Dixital I💻💻
Dende o 2 de marzo ata o 30 de marzo ofrecemos esta formación na Casa da Xuventude.
Vai dirixido aquelas personas en risco de exclusión social que queiran mellorar as súas capacidades en materia dixital.
Financiada pola Unión Europea, Estratexia de inclusión social de galicia (2014-2020).
Programa operativo FSE galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro.

jueves, 26 de septiembre de 2019

viernes, 20 de septiembre de 2019